NBBU Keurmerk

NBBU Keurmerk

Posted on in Aangesloten Bij

A-Team Works 4 U is aangesloten bij en volwaardig lid van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). De NBBU streeft ernaar de kwaliteit van de dienstverlening van haar leden te ondersteunen waar mogelijk.

Sinds de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het plan heeft opgevat het vergunningenstelsel te verlaten is het belangrijk geworden de identiteit en de kwaliteit, die juist gesteund werd door een vergunning, te vervangen door een lidmaatschap van een “eigen bond”, in dit geval de NBBU.

Dit lidmaatschap waarborgt een zekere kwaliteit in de dienstverlening die de NBBU voornemens is verder te onderbouwen door middel van een erkenningsregeling.

De NBBU hanteert eigen CAO’s voor uitzendkrachten en voor de leden aangestelde vaste medewerkers.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 9 augustus 1995 de NBBU-CAO voor uitzendkrachten gedispenseerd van het algemeen verbindend verklaarde ABU-CAO.

Door middel van deze dispensatie heeft de NBBU erkenning verworven.

Door het lidmaatschap van de NBBU geven de leden uiting aan hun streven naar een bedrijfsvoering die is gericht op continuïteit, waarbij u gevrijwaard blijft van ieder financieel risico.

Zie voor meer informatie    https://www.nbbu.nl/